Discoverپادکست چهارگاهقسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز
قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز

Update: 2020-07-281
Share

Description

در این قسمت به معرفی ریتم 6/4 و آنالیز تصنیف بخت بیدار در دستگاه شور می‌پردازیم.
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز