DiscoverNovinketab Podcast | پادکست نوین کتابقسمت پنجم: یک روز قبل از آزادی یا خیابان نفت نامش شده مصدق
قسمت پنجم: یک روز قبل از آزادی یا خیابان نفت نامش شده مصدق

قسمت پنجم: یک روز قبل از آزادی یا خیابان نفت نامش شده مصدق

Update: 2020-09-082
Share

Description

در پنجمین شماره پادکست نوین کتاب، اسماعیل باستانی از ترانه مرا ببوس حسن گل نراقی روایت می‌کند و به همین بهانه، سراغ ردپای کودتای 28 مرداد در آثار هنری می‌رود.

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

قسمت پنجم: یک روز قبل از آزادی یا خیابان نفت نامش شده مصدق

قسمت پنجم: یک روز قبل از آزادی یا خیابان نفت نامش شده مصدق