Discoverهزار داستان حسابداریقسمت 10 - دورهمی در ویلا
قسمت 10 - دورهمی در ویلا

قسمت 10 - دورهمی در ویلا

Update: 2019-02-28
Share

Description

ظهر پنج شنبه، 9 اسفند 1397، اولین نشست دورهمی در ویلا به همت مرکز آموزش حسابداران خبره (مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره ایران) برگزار شد. مهمان این نشست من بودم. در این نشست حدود 70 دقیقه ای پس از معرفی خودم، مروری گذرا بر تاریخ حسابداری، امور مالی و نظام مالیات ستانی در ایران، از دوران اساطیری تا دوران معاصر کردم.

در نیمه دوم برنامه هم، پس از معرفی زمینه های شغلی متنوع حسابداری، پنج توصیه خودم برای موفق تر شدن در این زمینه های شغلی را برشمردم.
Comments 
loading
In Channel
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

قسمت 10 - دورهمی در ویلا

قسمت 10 - دورهمی در ویلا