Discoverهزار داستان حسابداریقسمت 2 - توسعه حسابداری نوین در ایران طی حدود صد و سی سال گذشته
قسمت 2 - توسعه حسابداری نوین در ایران طی حدود صد و سی سال گذشته

قسمت 2 - توسعه حسابداری نوین در ایران طی حدود صد و سی سال گذشته

Update: 2019-01-043
Share

Description

در این پادکست به پاره ای از عوامل اصلیِ موثر بر توسعه حسابداری نوین در ایران طی حدود صد و سی سال گذشته پرداخته ام. البته هر کدام از این عوامل داستان های جذابی دارند که در پادکست های بعدی به مرور به آنها خواهم پرداخت.
Comments 
loading
In Channel
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

قسمت 2 - توسعه حسابداری نوین در ایران طی حدود صد و سی سال گذشته

قسمت 2 - توسعه حسابداری نوین در ایران طی حدود صد و سی سال گذشته