DiscoverTile Softمعرفی و بررسی اپلیکیشن MrTehran؛ تهران در هدفون شما!
معرفی و بررسی اپلیکیشن MrTehran؛ تهران در هدفون شما!

معرفی و بررسی اپلیکیشن MrTehran؛ تهران در هدفون شما!

Update: 2019-03-272
Share

Description

با عبور از عرضه ی فیزیکی موسیقی در قالب های صفحات گرامافون، نوار کاست و CD ها، عرضه ی دیجیتالی موسیقی بیش از پیش به انتشار غیر قانونی آثار هنری دامن زد تا زمانی که استیو جابز، تصمیم به تولید و عرضه ی فروشگاه مجازی موسیقی گرفت تا به این اقتصاد سردرگم، جهت بدهد و iTunes، سرویس پیش کسوتی است که جریان دیگر سرویس های استریم و فروشگاهی موسیقی را راه انداخت.
بعد از عرضه و فراوانی فروشگاه های موسیقی خارجی و به دنبال آن محدودیت های مختلف عرضه ی آثار ایرانی در آن ها، شاهد رشد سرویس های مشابه ایرانی در داخل و خارج از کشور بودیم که می توان به رادیو جوان، بیپ تونز و MrTehran اشاره کرد. پس بحث ما در مدار سرویس ایرانی MrTehran خواهد چرخید. ادامه در : http://tilesoft.ir/l5o3z
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

معرفی و بررسی اپلیکیشن MrTehran؛ تهران در هدفون شما!

معرفی و بررسی اپلیکیشن MrTehran؛ تهران در هدفون شما!