نبودنت

نبودنت

Update: 2021-06-17
Share

Description

اگر نگاهت را نداشته باشم،
چشم‌هایم به چه‌کار آید؟
اگر صدایت را نداشته باشم،
گوشم‌هایم به چه کار آید؟
.نویسنده: مرضیه مرادی منظور
گوینده: آرمان قاسمی
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

نبودنت

نبودنت