هشتم آذر 98

هشتم آذر 98

Update: 2019-11-29
Share

Description

قطعی اینترنت در هرم مازلو، خواستگاری نافرجام و تعریفی از به راه بادیه رفتن

Comments (1)

حمیدرضا باباصفری

سلام علی جون متافور ترموستات و دوری از اضطراب و به راه بادیه رفتن و نشستن باطل رو خیلی خیلی باش حال کردم. عاالی بود

Dec 13th
Reply
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

هشتم آذر 98

هشتم آذر 98

Ali Sekhavati