هشتم آذر 98

هشتم آذر 98

Update: 2019-11-29
Share

Description

قطعی اینترنت در هرم مازلو، خواستگاری نافرجام و تعریفی از به راه بادیه رفتن

Comments (3)

R_ Farahani

شایدمنظورخانم ازتکیه کردن اینه که همسرش اونقدری درآمد داشته باشه که چشم داشتی به مال واموال خانم نداشته باشه ودقیقا عکس قضیه باشه. زندگی با این جور افرادخیلی سخته،چون همه چیزا ازدیدگاه مالی میبینن

Feb 28th
Reply

R_ Farahani

جناب سخاوتی تحلیل من از صحبت های اون خانم اینه اتفاقا نه ازظاهرشما خوشش اومده ونه ازسطح مالی شما،به همین خاطرتوقعاتی از همسر آیندش مطرح کرده که شما نداشته باشین ودرکمال ادب شما کناربکشید

Feb 28th
Reply

حمیدرضا باباصفری

سلام علی جون متافور ترموستات و دوری از اضطراب و به راه بادیه رفتن و نشستن باطل رو خیلی خیلی باش حال کردم. عاالی بود

Dec 13th
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

هشتم آذر 98

هشتم آذر 98

Ali Sekhavati