DiscoverRADIUMMYRADIO/رادیومکتابخوار-قسمت15
کتابخوار-قسمت15

کتابخوار-قسمت15

Update: 2020-06-01
Share

Description

در این قسمت از کتاب بی منطقی های هر روز ما نوشته ی دن اریلی گفتیم.

نویسنده در این کتاب قلب رفتارهای عجیب و غریب ما رو هدف قرار داده و توضیح میده چطور بی منطقی های هر روز ما بر منطق ما غلبه میکنند

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

کتابخوار-قسمت15

کتابخوار-قسمت15