Discoverرویداد رشدینوگشت پلیس 2 - علیرضا رنجبر شورابی و بهزاد رجبی پور
گشت پلیس 2 - علیرضا رنجبر شورابی و بهزاد رجبی پور

گشت پلیس 2 - علیرضا رنجبر شورابی و بهزاد رجبی پور

Update: 2019-12-24
Share

Description

قسمت 31 یا قسمت 13 از فصل سوم رادیو رشدینو
بخش اول:
چطور به رشد 10 برابری فروش در 6 ماه رسیدیم؟
روچی (حامد محمدیان مهر و میثم وفا)
بخش دوم:
چطور به بیش از 300 هزار نصب فعال در کمتر از 3 ماه رسیدیم؟
گشت پلیس 2 (علیرضا رنجبر شورابی و بهزاد رجبی پور)
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

گشت پلیس 2 - علیرضا رنجبر شورابی و بهزاد رجبی پور

گشت پلیس 2 - علیرضا رنجبر شورابی و بهزاد رجبی پور