Discoverرویداد رشدینوگل مراد - محمد مهدی بهفرراد
گل مراد - محمد مهدی بهفرراد

گل مراد - محمد مهدی بهفرراد

Update: 2019-12-241
Share

Description

قسمت 32 یا قسمت 14 از فصل سوم رادیو رشدینو
بخش اول:
چطور در 5 قاره کتابهایمان را فروختیم؟
انتشارات جنگل (عطیه سجاد سجاد)
بخش دوم:
چرا بعضی از بازی ها نصب بیشتری می گیرند؟
گل مراد (محمد مهدی بهفرراد)
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

گل مراد - محمد مهدی بهفرراد

گل مراد - محمد مهدی بهفرراد