DiscoverReading Ferdowsi فردوسی خوانیششم: داستان نبرد پسران فریدون
ششم: داستان نبرد پسران فریدون

ششم: داستان نبرد پسران فریدون

Update: 2018-03-3018
Share

Description

Comments (1)

esmaell

دو تا نکته جالب تو این بخش هست یکی اینکه همسر اصلی ایرج سهی هست اما به هر دلیل از او فرزندی به دنیا نمیاید و نکته دیگر اینکه فردوسی اسمی از دختر ایرج که مادر منوچهر است نمیبرد اما در کتاب بندهش اینگونه آمده است :ایرج دو پسر به نام انستوه و وانیتار و یک دختر به نام گوزک داشت. سلم و تور ایرج و همهٔ فرزندانش را می‌کشند مگر دخترش را که فریدون پنهان کرده بود. پس از آنکه از گوزک، دختری زاده شد، گوزک نیز به دست ایشان کشته شد. فریدون تا ده نسل فرزندان آن دختر را پنهان می‌داشت تا هنگامیکه منوش خورشید-به بینی زاده شد. او از این رو خورشید به بینی خوانده می‌شد که به هنگام زاده شدن خورشید بر روی بینی اش افتاده بود. از پیوند منوش با خواهرش، منوش خورنر، از منوش خورنر و خواهرش منوچهر زاده شد که سلم و تور را به کین ایرج کشت.

Jun 25th
Reply
In Channel
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

ششم: داستان نبرد پسران فریدون

ششم: داستان نبرد پسران فریدون

Amir Khadem