Discoverرادیو عجایبفراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب
فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب

فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب

Update: 2022-05-12
Share

Description

در این قسمت بیشتر به انقلاب امریکا و تاثیر فراماسون ها در این انقلاب پرداختیم.


 


همکاران در تهیه این اپیزود :


Bita


 


همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :


 


اسپانسرینگ


wonderradio1@gmail.com


داخل ایران :


https://hamibash.com/radiowonder


رادیو عجایب رو دنبال کنید :


https://instagram.com/radiowonder


https://twitter.com/radiow0nder


https://t.me/Wonderradio

Comments 
In Channel
پایلوت : 01:01

پایلوت : 01:01

2022-03-2120:27

loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب

فراماسونی : فرقه‌ی که امریکا را ساخت ؟ قسمت دوم | قسمت چهل و سوم رادیو عجایب

Poria Ariai