Discoverروانشناسی شخصیتروانشناسی رنگ‌ها
روانشناسی رنگ‌ها

روانشناسی رنگ‌ها

Update: 2021-12-2090
Share

Description

دکتر مجد

Comments (1)

Sean Slmt

حرف های بی منطق و بدون استناد و غیر علمی و پراکنده و حوصله سر بر که میشه از هر راننده تاکسی یی هم شنید !! 👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽

May 22nd
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

روانشناسی رنگ‌ها

روانشناسی رنگ‌ها