Discoverروانشناسی شخصیتتصمیم شما چیست؟
تصمیم شما چیست؟

تصمیم شما چیست؟

Update: 2021-06-0847
Share

Description

در تنهایی گوش کنید

Comments (5)

Niki Zebhi

به نظر من اگه یه نفر بمونه و قانون مدار باشه خیلی بهتره از هشت انسانی است قانون را رعایت نمیکنند. جمعیت کم باشه و خوب بهتر از یک جمعیت بزرگ و بد است البته که در آن لحظه واقعا نمی توان درست تصمیم گرفت سوال سختی است شاید در آن لحظه چنین فکر نکنیم..

Jun 18th
Reply

Ma!마

و واقعا چه باید کرد؟ به قول بزرگی زندگی سراسر حل مسئله اس و دقیقا شبیه زندگیه و ما هر لحظه در حال قربانی کردن ایم قربانی کردن چیزی برای بدست آوردن یه چیز دیگه و این فایل واقعا هضمش برام سخته و فکر میکنم واقعا چه باید کرد؟ چه باید کرد؟

Mar 17th
Reply

رها

خیلی کار خوبی کردین که سی دی های دکتر هلاکویی رو با عکسهای مختلف جدا کردین تشکر

Nov 24th
Reply (2)
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

تصمیم شما چیست؟

تصمیم شما چیست؟