Discoverسولانین، نوشته لیلا صادقیاپیزود ششم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی
اپیزود ششم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

اپیزود ششم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

Update: 2023-04-134
Share

Description

قسمت سوم


هر کدام از قلم‍هایی که توی موزه‍ی شخصی‍ام نگه می‍دارم، با وجود قصه‍های پر آب و تابی که دارند، هیچ جای پشیمانی برایم نگذاشته‍اند، به غیر از این مداد که بی‍خاصیت‍ترین آن‍هاست و نگاه دختری که از ذهنم پاک نمی‍شود. 

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

اپیزود ششم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

اپیزود ششم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی