Discoverسولانین، نوشته لیلا صادقیاپیزود پنجم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی
اپیزود پنجم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

اپیزود پنجم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

Update: 2023-04-083
Share

Description

...فصل دوم

قسمت دوم


هرچه هست، با اینکه رسیده ام سر خیابان، انگار کسی نشسته وسط مغزم و دارد هوار می‍زند. برای یک مداد بی‍خاصیت؟ 

Comments (1)

Ghez

آن حس مشترک لمس تن، تجاوز آشکار، و خود را محق دانستن چقدر چندش آور بود 😔 و اینکه خودنویسی که حقیقتا آن مرد لایقش نبود و اگر در دستان این زن می رقصید حتما آزادی شکل آن رقص می بود🥰♥️

Apr 12th
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

اپیزود پنجم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

اپیزود پنجم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی