Discoverkoochradioکوچ رادیوگلوبال تلنت استرالیا
گلوبال تلنت استرالیا

گلوبال تلنت استرالیا

Update: 2021-03-302
Share

Description

برنامه ویزای گلوبال تلنت استرالیا   به عنوان برنامه مستقل جهانی استعدادهای درخشان شناخته می شود ، یک مسیر  ویزا برای متخصصان بسیار ماهر برای کار و زندگی دائمی در استرالیا است.  برنامه GTI از ویزاهای Distinguished Talent زیر کلاس ۸۵۸ و زیر کلاس ۱۲۴  استفاده می کند ، اما با دعوت مسیر جدیدی را برای این موارد فراهم می کند.


برنامه GTI برای جذب مهاجران ماهر در رأس  بخشهای خاص استرالیا طراحی شده است. همچنین GTI به طور خاص برای جذب  مهاجران ماهر مهمترین زمینه های کاری در استرالیا طراحی شده است.


Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

گلوبال تلنت استرالیا

گلوبال تلنت استرالیا

koochradio