Discoverروانشناسی شخصیتایران؛ محمد نوری
ایران؛ محمد نوری

ایران؛ محمد نوری

Update: 2020-10-2933
Share

Description

در روح و جان من، می مانی ای وطن

به زیر پا فِتَد آن دلی، که بهر تو نلرزد

شرح این عاشقی، ننشیند در سخن

که بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد

در روح و جان من، می مانی ای وطن

به زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزد

شرح این عاشقی، ننشیند در سخن

که بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد

ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بد گهران

ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان، در دل و جان

ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تو راج خزان، جور زمان

ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان

سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته

شرح این عاشقی، ننشیند در سخن

بمان که تا ابد هستیم، به هستی تو بسته

ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بد گهران

ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان، در دل و جان

ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تو راج خزان، جور زمان

ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان

در روح و جان من، می مانی ای وطن

به زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزد

شرح این عاشقی، ننشیند در سخن

که بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد

Comments (4)

Fuzle Moafay

بسیار عالی و مانا

Nov 5th
Reply

Mohammad Abedi

همیشه در یادها می‌مانی 🌷🌹

Oct 23rd
Reply

سیروان رشیدی

وطنم، پاره تنم🖐️

May 28th
Reply

Zahra Esmaili

عالی

Feb 22nd
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

ایران؛ محمد نوری

ایران؛ محمد نوری