Discoverپادکست خوشفکرینوآوری باز چیست و چه مزیت هایی نسبت به روش های سنتی نوآوری دارد؟
نوآوری باز چیست و چه مزیت هایی نسبت به روش های سنتی نوآوری دارد؟

نوآوری باز چیست و چه مزیت هایی نسبت به روش های سنتی نوآوری دارد؟

Update: 2021-01-074
Share

Description

اخیرا در دنیا توجه زیادی به مفهوم نوآوری باز شده است. امروزه شرکت ها در حال گذار از نوآوری بسته به نوآوری باز هستند تا به روش های بهتر و بازتری به نوآوری دست پیدا کنند.
Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

نوآوری باز چیست و چه مزیت هایی نسبت به روش های سنتی نوآوری دارد؟

نوآوری باز چیست و چه مزیت هایی نسبت به روش های سنتی نوآوری دارد؟