اپیزود نهم

اپیزود نهم

Update: 2020-08-301
Share

Description

علمدار

نویسنده: مریم پیری

مجری: زهرا رسول زاده

تدوین: رضا با کمال، پریا صمدی

گویندگان: محمد جواد منصوری، محدثه خلج

Comments 
In Channel
اپیزود دهم

اپیزود دهم

2020-08-3045:15

اپیزود نهم

اپیزود نهم

2020-08-3026:27

اپیزود هشتم

اپیزود هشتم

2020-08-2826:08

اپیزود هفتم

اپیزود هفتم

2020-08-2726:22

اپیزود ششم

اپیزود ششم

2020-08-2715:02

اپیزود پنجم

اپیزود پنجم

2020-08-2732:22

اپیزود سوم

اپیزود سوم

2020-08-2529:38

اپیزود اول

اپیزود اول

2020-08-2427:58

اپیزود دوم

اپیزود دوم

2020-08-2447:02

Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

اپیزود نهم

اپیزود نهم