Discoverروانشناسی شخصیتسرنوشت را باید «اَز سَر» نوشت
سرنوشت را باید «اَز سَر» نوشت

سرنوشت را باید «اَز سَر» نوشت

Update: 2021-08-2653
Share

Description

 شاید این بار، کمی بهتر نوشت


 عاشقی را غرقِ در باور نوشت

 غُصه‌ها را قِصه‌ای دیگر نوشت


 از کجا این باور آمد که گفت:

 گر رَوَد سَر، برنگردد سرنوشت؟


 گُل بکاریم؛ از دلِ گِل، گُل بَراریم

 در زمستان، در بهاران، زیرِ باران!


 گُل بکاریم؛ گر بخواهیم، گر نخواهیم،

 باغبانِ روزگاریم!


 گر تو روزی را زِ این بازی بدانی

 نکته‌یِ رمزش بخوانی


 لحظه‌هایِ زندگی چون موج دریاست

 گرچه سرد و سخت، زیباست


 موجِ این دریا گر از پس سرگذشتت

 سرنوشتت، سرگذشتت


 بر فرازِ قله‌یِ باور، سفر کن

 بالِ خود را بازتر کن


 همچو حافظ، پای‌کوبان و غزل‌خوان

 لشگرِ غم را بسوزان


 در فلک سقفی نمانده این زمانه

 پَر بِزن تا بی‌کرانه...


همایون شجریان

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

سرنوشت را باید «اَز سَر» نوشت

سرنوشت را باید «اَز سَر» نوشت