Discoverپادکست خوشفکریچگونه محاسبه اشتباه اندازه بازار منجر به شکست محصول می‌ شود؟
چگونه محاسبه اشتباه اندازه بازار منجر به شکست محصول می‌ شود؟

چگونه محاسبه اشتباه اندازه بازار منجر به شکست محصول می‌ شود؟

Update: 2019-11-054
Share

Description

اگر درک درستی از مفهوم بازار نداشته باشید و نتوانید اندازه بازار را به درستی محاسبه کنید محصول شما با شکست مواجه می‌ شود و فرصت‌ های بی شماری را از دست می دهید.
Comments (2)

Mahdi Mortazavi

ببخشید ولی پادکست هایی که یه نفر یه متن ترجمه شده رو می‌خونه ارزش چندانی نداره. فقط به درد افرادی میخوره که وقت خوندن مطالب رو ندارن.

Nov 9th
Reply (1)
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

چگونه محاسبه اشتباه اندازه بازار منجر به شکست محصول می‌ شود؟

چگونه محاسبه اشتباه اندازه بازار منجر به شکست محصول می‌ شود؟