DiscoverJetCode castچطوری برنامه نویس شدم؟
چطوری برنامه نویس شدم؟

چطوری برنامه نویس شدم؟

Update: 2020-08-055
Share

Description

در این قسمت از جت کد کست در مورد خودم و ماجرای برنامه نویس شدنم حرف می زنیم و کمی گپ و گفت کلی و دوستانه


وب سایت: www.edrisranjbar.ir

Comments (8)

mohamad mk

ممنون خیلی زیبا بود

May 22nd
Reply

⭐⭐⭐⭐⭐

خیلی خوب و صمیمی بود برای ادامه کار انگیزه گرفتم 🌼

Dec 26th
Reply (4)

Alireza

با audacity خیلی خوب میتونی ادیت کنی عزیز

Sep 18th
Reply

Alireza

آفرین

Sep 18th
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

چطوری برنامه نویس شدم؟

چطوری برنامه نویس شدم؟

Edris Ranjbar