Discoverالف لام میمبندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن
بندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن

بندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن

Update: 2022-04-28
Share

Description

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن وپیامبر آمدند تا ما را از بندگی و بردگی رهایی بخشند اما چندی نگذشت که نشانه های بندگی وبردگی به تدریج آغاز شد همان بندگی که در تمام ملت ها به انواع گوناگون دیده می شود..انسان ها یکسان سازی می شوند تا در خدمت نهادهای آموزشی و رسانه باشند که این دو دو بازوی نهادهای قدرت وسرمایه داری هستند ، در واقع انسانی که باید از دین بهره می برد تا ازبندگی رهایی یابد دین را وسیله ی بردگی قرار داد ، درست چیزی شبیه دانشگاه و آکادمی افلاطون ، افلاطون آکادمی را تاسیس کرد و در آن شاید بیش از آن که دانایی بخشد می گفت که چه اندازه نادانیم اما دانشگاه ها که فرزند نامشروع همین آکادمی بودند با ادعای دانایی مردم را به بندگی و بردگی کشاندند..

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

بندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن

بندگی برای انسان در غیاب عقل و قرآن