تصمیم سخت...🗣

تصمیم سخت...🗣

Update: 2022-05-1371
Share

Description

در تنهایی گوش کنید

Comments (13)

Eisa Bahramikhah

داستان اصلی رو نابود کردی

Jun 9th
Reply

Hadi Hosseini

من هدایتش می‌کردم به سوی اون یه بچه قانون‌مند

May 21st
Reply

Ahmadreza Salehi

«کر بودن بچه ها »که صدای نزدیک شدن قطار رو نمیشنون توی مفروضات خالی بود

May 2nd
Reply

Saeb Khezrian

به نظرم کار درستی نیست که ذکر منبع نمیکنی

May 1st
Reply

Saeb Khezrian

محمد رضا شعبانعلی فوق‌العاده ‌اس کسانی که‌ دانش‌مدیریت و مهارت های نرم رو دنبال میکنن حتما از مطالبش استفاده کنن

May 1st
Reply

Dr. Mosi

چه باید کرد؟

Dec 1st
Reply (1)

hana norouzi

من کیفیت رو فدای کمیت نمیکنم و ترجیح میدم فرد قانون مند نجات پیدا کنه

Aug 9th
Reply

Niki Zebhi

به نظر من اگه یه نفر بمونه و قانون مدار باشه خیلی بهتره از هشت انسانی است قانون را رعایت نمیکنند. جمعیت کم باشه و خوب بهتر از یک جمعیت بزرگ و بد است البته که در آن لحظه واقعا نمی توان درست تصمیم گرفت سوال سختی است شاید در آن لحظه چنین فکر نکنیم..

Jun 18th
Reply

Ma!마

و واقعا چه باید کرد؟ به قول بزرگی زندگی سراسر حل مسئله اس و دقیقا شبیه زندگیه و ما هر لحظه در حال قربانی کردن ایم قربانی کردن چیزی برای بدست آوردن یه چیز دیگه و این فایل واقعا هضمش برام سخته و فکر میکنم واقعا چه باید کرد؟ چه باید کرد؟

Mar 17th
Reply

رها

خیلی کار خوبی کردین که سی دی های دکتر هلاکویی رو با عکسهای مختلف جدا کردین تشکر

Nov 24th
Reply (2)
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

تصمیم سخت...🗣

تصمیم سخت...🗣