اغوا [۱]

اغوا [۱]

Update: 2021-08-2411
Share

Description

ژان بودریار | ترجمه‌ی امین قضاییفصل اول: كسوف جنسیت

 كنایه ابدی اجتماع

 استریو – پورنو 

 اغوا – تولید


فصل دوم: ژرفاهای سطحی

 افق مقدس نمودها

 oeil’l Trompe یا وانمایی افسون گر 

 آینه‌ات خواهم بود 

 مرگ در سمرقند

 راز و مبارزه

 تمثال زن اغواگر

 اغوای حیوانی

 راهبرد كنایی مرد اغواگر

 درباره لذت روحانی اغوا 

 ترس از اغوا شدن 


فصل سوم: تقدیر سیاسی اغوا

 اشتیاق به قواعد

 دوگانه؛ قطبی؛ رقمی

 Ludic و اغوای سرد

 هلوكاست، ویژگی تلویزیونی

 اغوا همچون تقدیر

Comments (2)

Farzaneh Yazdan

کتاب خوبی بود ولی خیلی بد خونده شده. تاکیدها اصلا بجا نیست و کلمات زیادی اشتباه تلفظ شده!

Sep 12th
Reply

Mojgan

ممنون خیلی خوب بود 🌷

Feb 12th
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

اغوا [۱]

اغوا [۱]