Discoverرادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبهچطور چرندیات مدیریتی در فضای کسب و کار فراگیر شد؟
چطور چرندیات مدیریتی در فضای کسب و کار فراگیر شد؟

چطور چرندیات مدیریتی در فضای کسب و کار فراگیر شد؟

Update: 2021-09-122
Share

Description

از اتاق خشم تا دوش فکر
زبان مدیریت تُهی و پوچ شده است و مدیران هر روز کلمات عجیب و غریب تازه‌ای خلق می‌کنند.
مدیران شرکت تلفن پسیفیک‌بل یک تصمیم سرنوشت‌ساز گرفتند. آن شرکت برای چند دهه بر خدمات تلفن در کالیفرنیا انحصار تقریباً کامل داشت، اما آن موقع با مشکلی مواجه شده بود...
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

چطور چرندیات مدیریتی در فضای کسب و کار فراگیر شد؟

چطور چرندیات مدیریتی در فضای کسب و کار فراگیر شد؟