DiscoverASPA | آسپاقسمت چهارم | خودرو برقی مخصوص اوبر، سه چرخه علی بابا و فراتر از آن
قسمت چهارم | خودرو برقی مخصوص اوبر، سه چرخه علی بابا و فراتر از آن

قسمت چهارم | خودرو برقی مخصوص اوبر، سه چرخه علی بابا و فراتر از آن

Update: 2021-05-30
Share

Description

در این قسمت از پادکست به اخبار مربوط به دنیای خودرو برقی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتادن می‌پردازیم

امیدوارم که دوست داشته باشین

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

قسمت چهارم | خودرو برقی مخصوص اوبر، سه چرخه علی بابا و فراتر از آن

قسمت چهارم | خودرو برقی مخصوص اوبر، سه چرخه علی بابا و فراتر از آن