DiscoverASPA | آسپاقسمت سوم | جو بایدن، ولتس واگن و بازگشت رنو
قسمت سوم | جو بایدن، ولتس واگن و بازگشت رنو

قسمت سوم | جو بایدن، ولتس واگن و بازگشت رنو

Update: 2021-04-223
Share

Description

در این قسمت به بررسی اخبار مربوط به دنیای خودرو برقی در فروردین ماه می پردازیم. این قسمت رو از دست ندید

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

قسمت سوم | جو بایدن، ولتس واگن و بازگشت رنو

قسمت سوم | جو بایدن، ولتس واگن و بازگشت رنو