Discoverקודחים בראש: פודקאסט של המועצה הישראלית לבניה ירוקה והמשרד להגנת הסביבהסדרה 1, פרק 1: פעילויות הממשלה בקידום תחום הבנייה הירוקה והשלכות אימוץ התקן הישרא
סדרה 1, פרק 1: פעילויות הממשלה בקידום תחום הבנייה הירוקה והשלכות אימוץ התקן הישרא

סדרה 1, פרק 1: פעילויות הממשלה בקידום תחום הבנייה הירוקה והשלכות אימוץ התקן הישרא

Update: 2021-03-141
Share

Description


בפרק הראשון של הסדרה הראשונה, אביעד שר שלום מראיין את אדר' רן אברהם, מנהל תחום בנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה על פעילויות הממשלה בקידום תחום הבנייה הירוקה והשלכות אימוץ התקן הישראלי המחייב.


הסדרה הראשונה עוסקת בחיוב תקן הבנייה ירוקה בישראל בהנחייתו של אביעד שר שלום

בחודש מרץ קיבלה המועצה הארצית לתכנון ובנייה החלטה שתקן בנייה ירוקה (ת"י 5281) יהפוך למחייב בכל רחבי הארץ החל משנת 2021. במסגרת זו נראיין אדריכלים, קבלנים, אנשי שטח ובכירים מהרשויות בשאלות שעל סדר היום ובהיבטים השונים של החלת התקן – על מי וממתי התקן חל? מהם שלבי החלת התקן? כיצד נעשה חיוב התקן בערים הגדולות בישראל? כיצד מנהלים אתר בנייה על פי התקן? מה ההשלכות על בדיקת קרקעות מזוהמות? 


Comments 
In Channel
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

סדרה 1, פרק 1: פעילויות הממשלה בקידום תחום הבנייה הירוקה והשלכות אימוץ התקן הישרא

סדרה 1, פרק 1: פעילויות הממשלה בקידום תחום הבנייה הירוקה והשלכות אימוץ התקן הישרא