DiscoverGiTi Castقسمت 4: چسبی که جهان را به هم پیوند داده است
قسمت 4: چسبی که جهان را به هم پیوند داده است

قسمت 4: چسبی که جهان را به هم پیوند داده است

Update: 2021-05-29
Share

Description

فیزیک را شاید بتوان به عنوان علمی تعریف کرد که به مطالعه چهار نیروی اصلی در جهان می‌پردازد. شاید مهمترین این نیروها، گرانش باشد که موجب پیوند داده شدن قسمتهای مختلف جهان به هم شده و از پخش و پراکنده شدن اجزاء جهان جلوگیری کرده است. در این ایپزود خواهیم دید که این نیرو چیست؛ چگونه کشف شد و چه عقایدی تا کنون در مورد آن اظهار شده است.

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

قسمت 4: چسبی که جهان را به هم پیوند داده است

قسمت 4: چسبی که جهان را به هم پیوند داده است

Siavash A Noorbakhsh