DiscoverGiTi Castقسمت 7: انیشتین و تعریف جدیدی از جهان
قسمت 7: انیشتین و تعریف جدیدی از جهان

قسمت 7: انیشتین و تعریف جدیدی از جهان

Update: 2021-07-144
Share

Description

در این قسمت می بینیم که نظریات انیشتین در نسبیت خاص چطور دید ما را به جهان اطراف تغییر داد. موضوع را با زبانی ساده دنبال کرده و نکات عجیب نظریه نسبیت خاص را با هم مرور می کنیم.

Comments (2)

AHORA AHRIMAN

زنده باد علم

Sep 7th
Reply (1)
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

قسمت 7: انیشتین و تعریف جدیدی از جهان

قسمت 7: انیشتین و تعریف جدیدی از جهان

Siavash A Noorbakhsh