Discoverroshdeman/رشدمانرضا بابایی مدرس نرم افزار رویت در گفت و گو با رشدمان: تدریس حوصله می‌خواهد
رضا بابایی مدرس نرم افزار رویت در گفت و گو با رشدمان: تدریس حوصله می‌خواهد

رضا بابایی مدرس نرم افزار رویت در گفت و گو با رشدمان: تدریس حوصله می‌خواهد

Update: 2021-02-11
Share

Description

از طریق تدریس توانسته‌ام خودم را به روز نگه دارم و در یک مرحله متوقف نشوم.

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

رضا بابایی مدرس نرم افزار رویت در گفت و گو با رشدمان: تدریس حوصله می‌خواهد

رضا بابایی مدرس نرم افزار رویت در گفت و گو با رشدمان: تدریس حوصله می‌خواهد