Discoverעל-חללפרק 37 - חישה מרחוק
פרק 37 - חישה מרחוק

פרק 37 - חישה מרחוק

Update: 2021-11-30
Share

Description

חישה מרחוק (באנגלית: Remote sensing) הוא מונח כולל למגוון שיטות לאיסוף מידע מאזור נתון על פני כדור הארץ או גרמי שמיים אחרים ללא מגע ישיר, שמתבצע באמצעים מכניים, אלקטרוניים ואופטיים. מטרת החישה היא גילוי וזיהוי של מטרות מסוגים שונים - החל מפעילות צבאית, דרך מדידת זיהום אוויר ועד גילוי נפט. תהליכים אלה משלבים ניתוח ממצאים ממוכן ואנושי.
בפרק זה שוחחתי עם פרופ׳ ארנון קרניאלי, אחד מהחוקרים הראשונים בארץ בתחום. 
פרופ׳ קרניאלי הקים את המעבדה לחישה מרחוק במכון לחקר המדבר השייך לאונ׳ בן גוריון בנגב ומשם הוא מבצע את מחקריו ומנחה סטודנטים לתואר שני, דוקטורט ופוסט-דוקטורט מכל העולם. 
הוא גם המדען הראשי של לוויין המחקר ונוס.

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

פרק 37 - חישה מרחוק

פרק 37 - חישה מרחוק

Eyal Ben-Ze'ev