Discoverرادیو اینجا مونترال۲۱۱_ روایت آیدا رستمی🕊🤍
۲۱۱_ روایت آیدا رستمی🕊🤍

۲۱۱_ روایت آیدا رستمی🕊🤍

Update: 2023-02-082
Share

Description

دویست و یازدهمین برنامه‌ی رادیویی «این‌جا مونترال، عصر یکشنبه» روایت یکی از کلمه‌های سانسورشده‌ی متنی به نام زندگی در امروزی‌ترین فصل ایران است:‌ " آیدا رستمی."
در این برنامه گفت‌وگویی داریم با دکتر بهمن مقصودلو درباره‌ی ارتباط سینما و خیزش ۱۴۰۱ و در بخشی دیگر دکتر عطا هودشتیان با ما از ویژگی‌های انقلاب ۱۴۰۱ می‌گوید.
Comments (1)

Azadeh Rashvand 🕊🌱

🤍🕊

Jan 31st
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

۲۱۱_ روایت آیدا رستمی🕊🤍

۲۱۱_ روایت آیدا رستمی🕊🤍