Discoverگپ کست | gapcastگپ کست |هفتم |المپیک
گپ کست |هفتم |المپیک

گپ کست |هفتم |المپیک

Update: 2020-06-30
Share

Description

مهمان این اپیزود آقای سجاد بیات از پادکست اوتسایدرز بودند و این اپیزود یک موضوع ورزشی پرداختیم در بار ه المپیک گپ زدیم و مسائلی رو مطرح کردیم و در این اپیزود هم کتاب و فیلم معرفی کردیم مقل سایر اپیزود ها
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

گپ کست |هفتم |المپیک

گپ کست |هفتم |المپیک