Discoverدکتر مهندس0101 قسمت اول پادکست دکتر مهندس با موضوع بدگویی در بیزینس
0101 قسمت اول پادکست دکتر مهندس با موضوع بدگویی در بیزینس

0101 قسمت اول پادکست دکتر مهندس با موضوع بدگویی در بیزینس

Update: 2022-07-26
Share

Description

این قسمت اول پادکسته با موضوع بدگویی در بیزینس. درمورد این صحبت می کنیم که آیا صحیحه در یک جلسه کاری از رقبا بدگویی کنیم؟


البته که از چیزهای دیگه هم صحبت می شه


توی این قسمت از پادکست خوب "مستی و راستی" صحبت کردیم که به احترامشون آدرس اینستاشون رو برای استفاده شما می ذاریم:


@kingraam


فرزانه زرمهری و میلاد عبائی هستیم و قراره درمورد همه چیز صحبت کنیم با محوریت بیزینس. اسم پادکستمون هست دکتر-مهندس


هیچ چیز علمی در کار نیست..فقط ما هستیم و تجربیاتمون


برای این که مارو بهتر بشناسین:


فرزانه زرمهری


https://farzanehzarmehri.ir/


میلاد عبائی


https://miladabaee.ir/

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

0101 قسمت اول پادکست دکتر مهندس با موضوع بدگویی در بیزینس

0101 قسمت اول پادکست دکتر مهندس با موضوع بدگویی در بیزینس

Farzaneh Zarmehri & Milad Abaee فرزانه زرمهری و میلاد عبائی