Discoverدکتر مهندس0107 قسمت هفتم پادکست دکتر مهندس با موضوع گفتمان صحیح
0107 قسمت هفتم پادکست دکتر مهندس با موضوع گفتمان صحیح

0107 قسمت هفتم پادکست دکتر مهندس با موضوع گفتمان صحیح

Update: 2022-09-08
Share

Description

در قسمت هفتم از گفتمان صحیح صحبت می کنیم. این که چطور هم گوینده خوبی باشیم و هم شنونده خوب. البته ما به عنوان نمونه، عادت های شخصی خودمون رو در کسوت گوینده و شنونده نقد می کنیم
فرزانه زرمهری و میلاد عبائی هستیم و قراره درمورد همه چیز صحبت کنیم با محوریت بیزینس. اسم پادکستمون هست دکتر-مهندس


هیچ چیز علمی در کار نیست..فقط ما هستیم و تجربیاتمون


این قسمت اول پادکسته با موضوع بدگویی در بیزینس. درمورد این صحبت می کنیم که آیا صحیحه در یک جلسه کاری از رقبا بدگویی کنیم؟


البته که از چیزهای دیگه هم صحبت می شه


برای این که مارو بهتر بشناسین:


فرزانه زرمهری


https://farzanehzarmehri.ir/


میلاد عبائی


https://miladabaee.ir/Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

0107 قسمت هفتم پادکست دکتر مهندس با موضوع گفتمان صحیح

0107 قسمت هفتم پادکست دکتر مهندس با موضوع گفتمان صحیح

Farzaneh Zarmehri & Milad Abaee فرزانه زرمهری و میلاد عبائی