#06 روستا گردی در فرانسه

#06 روستا گردی در فرانسه

Update: 2017-11-11
Share

Description

یکی از بهترین خاطرات ما در سفر، تجربه ی زندگی روستایی در کنار یک خانواده دوست داشتنی در روستایی در شمال فرانسه بود، که در این اپیزود از این سفر شیرین خواهم گفت

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

#06 روستا گردی در فرانسه

#06 روستا گردی در فرانسه

Mehdi Parsa