#07 از جنوب تا شمال اسپانیا

#07 از جنوب تا شمال اسپانیا

Update: 2017-11-171
Share

Description

در این اپیزود مربوط به سفر از جنوب تا شمال اسپانیا را به همراه نوئلیا دوست اسپانیایی قدیمی‌مان روایت می‌کنم

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

#07 از جنوب تا شمال اسپانیا

#07 از جنوب تا شمال اسپانیا

Mehdi Parsa