DiscoverKooleposhti Travel Podcast - پادکست سفر کوله پشتی#08 سفر به ایسلند، تافته جدا بافته
#08 سفر به ایسلند، تافته جدا بافته

#08 سفر به ایسلند، تافته جدا بافته

Update: 2017-11-23
Share

Description

سال‌ها بود که نگاهم به نقطه ای کوچک در نقشه دوخته شده و رویای یک مکان عجیب در نزدیک شمالگان را داشتم. یک بلیط ارزان بهانه‌ای شد تا سرزمینی را ببینم، که تافته‌ی جدا بافته نامیدمش

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

#08 سفر به ایسلند، تافته جدا بافته

#08 سفر به ایسلند، تافته جدا بافته

Mehdi Parsa