#15 سفر به بام آفریقا

#15 سفر به بام آفریقا

Update: 2018-07-221
Share

Description

این اپیزود گزارش سفر به بام آفریقاست. دومین بار که پا بر روی قله ی کلیمانجارو گذاشتم و سرپرستی گروهی را بر عهده گرفتم که موفق شدیم همگی پیروز این صعود سخت باشیم

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

#15 سفر به بام آفریقا

#15 سفر به بام آفریقا

Mehdi Parsa