DiscoverNuance | نوآنس15. هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور
15. هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور

15. هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور

Update: 2020-02-244
Share

Description

آموزه‌های اپیکور، هواداران بسیاری در یونان باستان داشت و تاثیر شگرفی بر تمدن غرب گذاشت. این آموزه‌ها در باب زندگی، خوشبختی، مرگ، اخلاقیات، دین و ایمان و ادراکات حسی تا همین امروز هم موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. پایه اصلی نظرات ماتریالیستی اپیکور را باید در اتم‌گرایی جستجو کرد. این نظریات به شکلی پارادوکسیکال، هم سکولار هستند و هم معنوی. اپیکور معنای خوشبختی و زندگی اخلاقی را در فرارفتن از سه وحشت بنیادین می‌دانست. وحشت از خدایان، وحشت از مرگ و وحشت از عذاب پس از مرگ. گذر از این ترس‌ها ممکن نیست مگر به یاری آنچه اپیکور با نام اصالت لذت می‌شناخت. لذت و لذت‌گرایی، سنجه بنیادین اپیکور بود برای جداسازی امر اخلاقی و غیراخلاقی. همین مفهوم لذت است که بحث‌های بی‌پایانی را در باب نظریات اپیکور رقم زده است. کتاب در جستجوی خوشبختی علاوه بر شرح و تفسیر آثار این فیلسوف یونانی، مشتمل است بر تمام آثار به جای مانده از او و شاگردش لوکرتیوس به همراه زندگینامه او به قلم دیوژن.


خرید کتاب هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور


The Art of Happiness


فروشگاه اینترنتی جیحون


نظرات و پیشنهادات خود را با نوآنس به اشتراک بگذارید

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

15. هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور

15. هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور

Nuance-co