Discoverdastan11821-لشکر کشی سلم و تور به ایران
21-لشکر کشی سلم و تور به ایران

21-لشکر کشی سلم و تور به ایران

Update: 2018-08-04
Share

Description

در این قسمت از پادکست در مورد تقسیم جهان بین سلم و تور و ایرج توسط فریدون می شنوید و در ادامه در مورد کینه توزی سلم و تور و لشکر کشی به ایران .
با ما باشید و ما را به دوستان معرفی کنید
www.dastan118.ir
www.instagram.com/dastan118a
#بزرگداشت_فردوسی
#فردوسی
#ریتوییت
#شاهنامه
#داستان
#طومار_شاهنامه #ایران
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

21-لشکر کشی سلم و تور به ایران

21-لشکر کشی سلم و تور به ایران

dastan118