22 آبان 97

22 آبان 97

Update: 2018-11-131
Share

Description

شخم زمین و جستجوی بذر جو، فاجعه ملی و بین المللی کلزا و معضل اجتماعی تک فرهنگی.
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

22 آبان 97

22 آبان 97