DiscoverKayvan Hosseini's radio series40 - جبهه ملی بعد از ۲۸ مرداد و نهال خشکیده آزادی
40 - جبهه ملی بعد از ۲۸ مرداد و نهال خشکیده آزادی

40 - جبهه ملی بعد از ۲۸ مرداد و نهال خشکیده آزادی

Update: 2018-08-194
Share

Description

در بخش‌های پیشین میزان دخالت آمریکا و بریتانیا را در وقایع ۲۸ مرداد بررسی کردیم. همچنین از محاکمه محمد مصدق گفتیم و تاثیر ۲۸ مرداد بر محمدرضا شاه و سرنوشت حزب توده بعد از این رویدادها. این بخش به روزگار جبهه ملی بعد از سقوط مصدق اختصاص دارد.
Comments 
In Channel
29 - سقوط مصدق

29 - سقوط مصدق

2018-08-1910:25

loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

40 - جبهه ملی بعد از ۲۸ مرداد و نهال خشکیده آزادی

40 - جبهه ملی بعد از ۲۸ مرداد و نهال خشکیده آزادی