Discoverضرورت سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی45- به رسمیت شناختن لایه های تیره درون خویش
45- به رسمیت شناختن لایه های تیره درون خویش

45- به رسمیت شناختن لایه های تیره درون خویش

Update: 2021-07-101
Share

Description

خودکاوی ، کاوش و جستجو برای یافتن خود حقیقی است . کاویدن " من" در متن زندگی خویش . اگر تمام مردم جهان دست در دست هم دهند تا حالش مرا خوب کنند ، یا اگر عده بسیاری از انسانها متحد شوند تا حال مرا بد کنند هرگز در رسیدن به هدف خود موفق نخواهند شد مگر اینکه من خودم بخواهم .

Comments 
loading
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

45- به رسمیت شناختن لایه های تیره درون خویش

45- به رسمیت شناختن لایه های تیره درون خویش