Discoverمحمد پیامبر روشنایی74- یهودیان چگونه در دستگاه حکومتی اسلام پس از پیامبر نفوذ کردند؟
74- یهودیان چگونه در دستگاه حکومتی اسلام پس از پیامبر نفوذ کردند؟

74- یهودیان چگونه در دستگاه حکومتی اسلام پس از پیامبر نفوذ کردند؟

Update: 2021-09-031
Share

Description

نام یهود آدم را به یاد شب های بی ماه و مهتاب می اندازد.

همان شب های تاریک و خوفناک که پوشش نامردان بی شهامتی است که یارای رویارویی با شیرهای شرزه بی مهابا را ندارند.

سیاهی شب پوشاننده روی سیاه هم هست.

روسیاهانی که در تاریکی به خانه هایی از مدینه رفت و آمد می کردند تا به هزاران حیله آن ها را با تردید ها سست کنند و یا باوعده های دیگر طمع آنها را به حرکت در آورند.

یهود تا می توانست در پشت دشمنی های آشکار و عجولانه مشرکان با حیله و مظلوم نمایی پنهان ماند و خود غالبا پشت آنها را خالی می کرد.

در این جلسه آقای دکتر ضرابیها برای ما از قومی سخن می گوید که خدا و پیامبر خود را به گوساله ی ساخت دست یک جادوگر فروختند وهمچنین از چگونگی رفتار پیچیده ترین دشمن اسلام و ماجراهای آن ها در در سخت ترین شرایط زندگی مسلمان ها پرده بر می اندازد...


Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

74- یهودیان چگونه در دستگاه حکومتی اسلام پس از پیامبر نفوذ کردند؟

74- یهودیان چگونه در دستگاه حکومتی اسلام پس از پیامبر نفوذ کردند؟