DiscoverCeltic Students PodcastA’ soillseachadh an deasbaid: Beachdan mu Ghàidhlig ann an cunnart bho dithis eileanaich (Illuminating the debate: Two islanders’ perspectives on the dangers ahead for Scottish Gàidhlig)
A’ soillseachadh an deasbaid: Beachdan mu Ghàidhlig ann an cunnart bho dithis eileanaich (Illuminating the debate: Two islanders’ perspectives on the dangers ahead for Scottish Gàidhlig)

A’ soillseachadh an deasbaid: Beachdan mu Ghàidhlig ann an cunnart bho dithis eileanaich (Illuminating the debate: Two islanders’ perspectives on the dangers ahead for Scottish Gàidhlig)

Update: 2020-09-13
Share

Description

[Gàidhlig] Sa phod-chraoladh a tha seo cluinnear dithis bhoireannaich bhon Eilean Leòdhais, Jane NicLeòid agus Magaidh Nic a’ Ghobhainn ’s iad ag innse gu Déirdre Ní Mhathúna carson a tha a’ Ghàidhlig cho prìseil dhaibh, ciamar a ràinig an cànan agus an cultar ìre cho cugallach anns na h-eileanan agus dè ghabhas dèanamh airson an sàbhaladh. Tha beachdan làidir aca mun leabhar ùr, Gaelic Crisis in the Vernacular Community (Soillse, 2020) a bhios inntinneach do sgoilearan agus oileanaich, an dà chuid.


Tha am pod-chraoladh seo sa Ghàidhlig. 


Òstag: Déirdre Ní Mhathúna


Aoighean: Jane Nic Leòid agus Magaidh Nic a' Ghobhainn


[English] In this podcast we hear two Lewis women, Jane NicLeòid and Magaidh Nic a’ Ghobhainn describe to Déirdre Ní Mhathúna just how important Gaelic is in their everyday lives, how the language and culture come to be at such a fragile point and what might be done to save them. Jane and Magaidh have strong opinions about the newly published book, Gaelic Crisis in the Vernacular Community (Soillse, 2020) that will be of interest to both scholars and students.


This podcast is in Scottish Gaelic.


Host: Déirdre Ní Mhathúna


Guests: Jane NicLeòid and Magaidh Nic a’ Ghobhainn

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

A’ soillseachadh an deasbaid: Beachdan mu Ghàidhlig ann an cunnart bho dithis eileanaich (Illuminating the debate: Two islanders’ perspectives on the dangers ahead for Scottish Gàidhlig)

A’ soillseachadh an deasbaid: Beachdan mu Ghàidhlig ann an cunnart bho dithis eileanaich (Illuminating the debate: Two islanders’ perspectives on the dangers ahead for Scottish Gàidhlig)

Association of Celtic Students