DiscoverAnskaffelsespoddenAnskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge
Anskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge

Anskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge

Update: 2022-09-08
Share

Description

I denne episoden har Nina Sørensen med seg Malin Hogstad og Siv Helén Gjerstad fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ.   

Anskaffelsesområdet blir mer og mer komplekst, og omtales som “endringsmuskelen” som skal drive frem utvikling og omstilling i samfunnet, fra bærekraftige anskaffelser, til innovasjon, og ivaretakelse av menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.     

Har offentlige virksomheter tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre gode anskaffelser, i tråd med stadig nye krav og politiske målsettinger? Er vi for eksempel rustet til å nå de politiske klima- og miljømålene når den opplevde kompetansen er gått ned og 2/3 av virksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på området? 

I kontraktsoppfølgingen opplever 80 % å ikke ha tilstrekkelig tid og ressurser. Klarer vi da å sikre sikre gevinster og sørge for faktisk behovsdekning og riktig kvalitet? 

Og når innkjøpsvirksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig tid til å gjøre gode anskaffelser - har man da tid og ressurser til å gjennomføre kompetansehevende tiltak?  

Malin, Siv Helén og Nina diskuterer disse viktige problemstillingene i lys av resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2022. 

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Anskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge

Anskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge